Anmäl dig här!

22 februari 09:00

Fearless Practitioner Training

Vill du bidra till ökad psykologisk trygghet i team och organisationer? Och med det bättre resultat och mer lärande, engagemang, arbetstillfredsställelse? 

Nu finns äntligen möjligheten att certifiera dig i The Fearless Organization Scan på svenska. Ett verktyg utvecklat tillsammans med Dr Amy C. Edmondson, för att mäta och utveckla psykologisk trygghet. 


Psykologisk trygghet handlar om att känna oss trygga att kommunicera halvfärdiga idéer, dela vad vi tänker och våga berätta om misslyckanden utan rädsla att bli kritiserad. 

Om du däremot inte känner dig trygg i en grupp, är det troligt att du kommer att hålla idéer för dig själv och välja att vara tyst i stället för att säga din mening. Om det dessutom känns riskabelt att ta upp fel och misstag är det troligt att du kommer att anstränga dig mer för att undvika risker och felsteg snarare än att bidra på allra bästa sätt.

Hög psykologisk trygghet påverkar flera centrala faktorer i arbetslivet; resultat, engagemang, arbetsglädje, informationsdelning, välmående, lärande och innovation. Om du är intresserad av att öka något av ovanstående – då är det en klok idé att stärka den psykologiska tryggheten. 

Bakgrund

Amy C. Edmondson är forskare vid Harvard Business School och har sedan 1990-talet tydligt kunna koppla psykologisk trygghet till högpresterande team och organisationer. Under 2010-talet bekräftades hennes forskning av Google i en stor studie, Project Aristotele, som drog slutsatsen att de 7 faktorer som definierar psykologisk trygghet var den gemensamma nämnaren för de mest effektiva teamen. 2018 släpptes boken The Fearless Organization och nu finns äntligen verktyget The Fearless Organization Scan som hjälper ledare, HR och facilitatorer att konkret mäta och bygga upp psykologisk trygghet i team och organisationer.  


Anmäl dig här!

Mäta och utveckla psykologisk trygghet 

Psykologisk trygghet är alltså en oerhört viktig faktor för att lyckas i ett arbetsliv som präglas av komplexitet, samarbete och behovet av kollektiv förmåga. Men det kan också vara utmanande att bygga och svårt att skapa en gemensam bild av. 

Det visat sig att 60-70% av alla chefer överskattar den psykologiska tryggheten. Samtidigt har vi med oss erfarenheter från tidigare arbetsplatser och team som kanske påverkar våra val, trots att de inte är relevanta i den miljö vi nu befinner oss. 

Att skapa en gemensam bild av nuläget, och utifrån det definiera vårt önskade läge och vägen dit hjälper grupper och ledare att utvecklas. 

Utifrån detta har Amy C. Edmondson tillsammans med The Fearless Organization Scan skapat ett verktyg som gör det enkelt för ledare, team och organisationer att mäta och utveckla den psykologiska tryggheten.

Verktyget är smidigt, användarvänligt och skalbart och efter utbildningen är du redo att hjälpa team och organisationer att bli mer Fearless. 


Anmäl dig här!

Certifieringens upplägg

Fearless Practitioner är internationellt etablerat träning som finns över hela världen, och är kvalitetssäkrad av Dr Amy Edmondson.

Modul 1-3 - Gemensam träff i Stockholm

22 februari kl 09.00 - 16.00 + 23 februari kl 9.00-12.00

Grunder psykologisk trygghet

Mäta, återkoppla och bygga psykologisk trygghet

Förstå The Fearless Organization Scan

Ledarens Verktygslåda 

Modul 4 - Virtuellt 25 mars kl 0900-1200 

Genomföra Team Debrief 

Praktiskt genomföra scan i pilotteam samt grupparbete

Modul 5 - Virtuellt 23 maj kl 09.00-12.00 

Erfarenhetsutbyte och avslut

Vad ingår?

  • Tillgång till admin portal för att kunna mäta Psykologisk Trygghet på flera olika språk. The Fearless Organization Scan 
  • Fearless Organization Scan för pilot-team 
  • Internationellt etablerad utbildning kvalitetssäkrad av Amy C. Edmondson
  • Dokumentation från alla kurstillfällen
  • Medlem i Community of Practice
  • Certifiering och The Fearless Organization Scan Badge

Kostnad

24 500kr ex moms. 
Lunch och fika vid fysiska träffar ingår.
Avbokning mer än 20 dagar innan = ingen kostnad.
Avbokning mindre än 20 dagar innan = 40% av kostnaden faktureras.

Övrigt

Fysisk träff genomförs centralt i Stockholm. 

Anmäl dig här!

Nyfiken och vill veta mer? Frågor och funderingar? 
Eller bara vill bolla några tankar? 

Tveka inte att höra av dig till oss! 

fearless@addinsight.se

073 967 9772

Organized by